Giá gạo hôm nay (cập nhật mới nhất)

Mã sản phẩm Tên gạo Đặc điểm gạo Quy cách đóng gói Loại gạo Chứng nhận chất lượng Xuất xứ Giá bán (VNĐ)
MKR-ST24T5ST Gạo ST24 Hồ Quang Trí Gạo đạt giải Top 3 World's Best Rice 2017. Hạt gạo dài trắng trong tự nhiên, không bạc bụng. Cơm chín dẻo mềm ngọt, vẫn giữ nguyên chất lượng khi để nguội 5 kg Gạo trắng ISO 22000:2018; HACCP Sóc Trăng 170.000
MKR-ST25T5ST Gạo ST25 Hồ Quang Trí Gạo đạt giải World's Best Rice 2019. Hạt gạo dài trắng trong tự nhiên, không bạc bụng. Hạt gạo nhỏ và dài hơn ST24. Cơm chín dẻo mềm ngọt, săn và dai cơm hơn gạo ST24. Vẫn giữ nguyên chất lượng khi để nguội 5 kg Gạo trắng ISO 22000:2018; HACCP Sóc Trăng 180.000
MKR-ST22LTT5ST Gạo ST25 lúa tôm Hồ Quang Trí Gạo đạt giải World's Best Rice 2019. Hạt gạo dài trắng trong tự nhiên, không bạc bụng. Hạt gạo nhỏ và dài hơn ST24. Cơm chín dẻo mềm ngọt, săn và dai cơm hơn gạo ST24. Vẫn giữ nguyên chất lượng khi để nguội. Gạo canh tác lúa tôm sinh thái 6 tháng 1 vụ. 5 kg Gạo trắng ISO 22000:2018; HACCP Sóc Trăng 200.000

Comments

Popular Posts